Waterbody: Tarnobrzeskie

Waterbody typeOther
LocalitySandomierz
Country Poland
Latitude50° 32' 34.5" N
Longitude21° 37' 35.1" E
Max depth42 m

Description

Jezioro Tarnobrzeskie (dawniej Jezioro Machowskie)– zbiornik wodny utworzony poprzez zalanie wodą z pobliskiej Wisły wyrobiska górniczego o powierzchni 560 ha i głębokości do 110 m powstałego po odkrywkowej kopalni siarki w Tarnobrzegu.
Zbiornik ma charakter antropogenny, powstał niedawno tj. 2009. Ze względu na to nie posiada wyraźnie utrwalonej tradycyjnej nazwy, nie posiada także nazwy ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych[1]. Jezioro znane było pod nazwą Jezioro Machowskie[2][3] lub Zalew Machowski.
30 czerwca 2011 roku tarnobrzescy radni, działając na wniosek prezydenta miasta, kierując się tym, że miejscowość Machów została włączona do Tarnobrzega (i nie widnieje obecnie na mapach) oraz względami promocji miasta, wystąpili do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie oficjalnej nazwy zbiornika w brzmieniu Jezioro Tarnobrzeskie[4][5]

Baza nurkowa:
Klub Płetwonurków LOK "Octopus"
http://www.lok-octopus.pl/baza.php

Plan ewakuacji:
http://www.lok-octopus.pl/planalarmowy.pdf

Plan nurkowy:
http://www.lok-octopus.pl/images/nurkowisko.pdf

Dive sites

Recent dives here

Date Dive site Max depth Average depth Total time Visibility Water temp. Ice thickness Weather conditions
Aug 15, 2022 1:05 PM Tarnobrzeskie 31 m 15 m :37 2 m 7 °C -
Aug 15, 2022 11:00 AM Tarnobrzeskie 31 m :35 -
Jul 24, 2022 12:51 PM Zalew Machowski 6.4 m 4.2 m :36 5 m 21 °C -
Jul 24, 2022 10:38 AM Zalew Machowski 7.6 m 5.8 m :36 21 °C -
Jul 23, 2022 2:08 PM Zalew Machowski 15.2 m 8.3 m :50 6 °C -
Jul 23, 2022 11:19 AM Zalew Machowski 13.1 m 7.3 m :59 0.5 m 8 °C -
Sep 11, 2021 8:05 PM Tarnobrzeskie 6 m 4 m :29 18 °C -
Sep 11, 2021 4:08 PM Tarnobrzeskie 6 m 3 m 1:01 -
Sep 11, 2021 12:05 PM Tarnobrzeskie 9 m 4 m 1:09 0.6 m 18 °C -
Sep 10, 2021 9:33 PM Tarnobrzeskie 2.5 m 1.8 m :35 19 °C -
Aug 1, 2021 1:27 PM Zalew Machowski 7.9 m 4.5 m :39 -
Aug 1, 2021 1:27 PM Zalew Machowski 7.9 m 4.5 m :39 -
Aug 1, 2021 10:52 AM Zalew Machowski 7 m 4.6 m :40 6 m -
Aug 1, 2021 10:52 AM Zalew Machowski 7 m 4.6 m :40 6 m -
Jul 31, 2021 3:44 PM Zalew Machowski 19.5 m 10.1 m :55 1 - 2 m 9 °C -