Dive site: Szerokie - 1

Waterbody Szerokie
Waterbody typeLake
LocalityDominikowo
Country Poland
Latitude53° 13' 3.5" N
Longitude15° 55' 16.5" E