Dive site: Grabowskie

LocalitySztofrowa Huta
Country Poland
Latitude54° 9' 16.9" N
Longitude18° 9' 15.6" E