Warunki usługi

1. Definicje

 • usługa/serwis - serwis internetowy dirlogbook.com oraz aplikacja DIRLogBook i DiveTraffic
 • usługodawca - właściciel serwisu usługi
 • użytkownik - osoba korzystająca z serwisu
 • atlas - publicznie dostępny katalog miejsc nurkowych znajdujący się w serwisie

2. Korzystanie z usługi

 1. Korzystanie z usługi oznacza akceptację niniejszych warunków.
 2. Utworzenie konta i korzystanie usługi jest bezpłatne.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi w sposób zgodny z Polskim prawem, w szczególności do nie publikowania treści, które są nielegalne, naruszają godność lub prawa osób trzecich.
 4. Wszystkie wprowadzone dane, w szczególności adresy mailowe, będą przetwarzane tylko w celu realizacji usługi.

3. Prawa autorskie

3.1. Dane dostępne w serwisie

 1. Zabrania się powielania jakiejkowliej części serwisu, bez zgody właściciela

3.2. Dane wprowadzane przez użytkowników

3.2.1. Ogólne

 1. Wprowadzając jakiekolwiek treści użytkownik udziela usługodawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na przetważanie tych treści, w celu funkcjonowania usługi.
 2. Jednocześnie użytkownik oświadcza, że jest autorem wyżej wymienionych treści lub posiada do nich prawa pozwalające na umieszczenie ich w serwisie, zgodnie z powyższym zapisem.

3.2.2. Dane nurkowania

 1. Użytkownik zgadza się na anonimowe wykorzystanie wprowadzanych przez niego danych dotyczących nurkowania, takich jak głębokość, czas nurkowania, widoczność, miejsce, temperatura itp. w celu publikowania ich w atlasie miejsc nurkowych.

3.2.3. Miejsca nurkowe

 1. Użytkownik zgadza się na dodawanie jego miejsc nurkowych do atlasu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tak dodanych miejsc nurkowych co może skutokować ich zmianą także, dla użytkownika, który pierwotnie utworzył miejsce.

4. Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Usługodawca dołożył starań aby usługa działała prawidłwo, jednak usługa przychodzi bez żadnej gwarancji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowego działania serwisu.

5. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany warunków usługi.
 2. Wszelkie informacje o zmianach w warunkach będą publikowane na stronie głównej serwisu, z prznajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie prawa zastrzeżone © DIRLogBook

Kontakt

email: support@dirlogbook.com